Thursday, August 09, 2012

Jamaah LDRiah

Optimis-romantis: Every goodbye makes the next hello closer :*
Apatis-realistis: ... and every hello makes the next goodbye closer as well.

*JEGLERRR!*

Monday, August 06, 2012

Too Much Information :))

Adek (ketika membaca blog kuliner saya): Iki digawe dalam rangka laporan karo Mas Dhamar po piye sih? Ono keterangane madhang ro sapa ...
Saya: ... iso reti le madhang dibayari opo mbayar dhewe barang.
*ngakak bareng*